Czym jest psychoterapia Gestalt?


Psychoterapia Gestalt

to spotkanie „tu i teraz” dwojga ludzi, Terapeuty i Klienta. W myśl założeń terapii Gestalt wszystko co się dzieje, dzieje się właśnie teraz nawet, gdy myślimy o przeszłości bądź przyszłości robimy to w teraźniejszości.

 

Psychoterapeuta Gestalt

w spotkaniu angażuje swoją uwagę, wiedzę i emocje, nie krytykuje, nie ocenia, nie narzuca swojej wizji ani też nie ma oczekiwań wobec Klienta. Taka relacja oparta na wzajemnym zaufaniu i szacunku umożliwia pracę w obszarze trudności i problemów Klienta, które są źródłem Jego cierpienia i dyskomfortu.

 

Celem terapii Gestalt jest

zwiększanie świadomości samego siebie, swoich myśli, uczuć, potrzeb, odczuć płynących z ciała i przywrócenie poczucia odpowiedzialności za swoje życie. Ponieważ w myśl założeń terapii Gestalt im bardziej człowiek jest świadomy tego co robi, myśli i czuje tym bardziej jest wolny.

 

Psychoterapia Gestalt

umożliwia Klientowi zrozumienia siebie, swoich myśli, uczuć, potrzeb, po prostu zaprzyjaźnienia się ze sobą i innymi ludźmi, lepszego radzenia sobie w codziennym życiu i czerpania z niego jak największej satysfakcji.

 

Psychoterapia Gestalt

jest obecnie jednym z wiodących kierunków psychoterapii. Należy do nurtu terapii humanistycznych szanujących indywidualność i  odmienność każdego człowieka.